Fizikai Kémia előadás és számolási gyakorlat

 Kémia BSc hallgatók részére

 

A tárgy oktatója: Túri László, egyetemi tanár

 

I. félév: Termodinamika, statisztikus termodinamika (őszi félév)

II. félév: Kinetika, Elektrokémia (tavaszi félév)

: