Oktatási tevékenység


Oktatási tapasztalat

1994-től (ELTE, Budapest): Alap- és Ph.D. oktatásban tanított tárgyak (átlagosan heti 12-15 óra)

Előadások

Fizikai-kémia 1. előadás II. és III. éves kémia B.Sc. hallgatók számára (2007-jelenleg, őszi félévek, heti 3 óra)

Fizikai-kémia 2. előadás II. és III. éves kémia B.Sc. hallgatók számára (2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 2 óra)

Fizikai-kémia I. előadás II. és III. éves kémia tanárszakos hallgatók számára (tantárgy felelős, 2004-2007, őszi félévek, heti 4 óra)

Fizikai-kémia II. előadás II. és III. éves kémia tanárszakos hallgatók számára (tantárgy felelős, 2004-2007, tavaszi félévek, heti 3 óra)

Előkészítő előadás a fizikai-kémiai laborgyakorlatokhoz kémia tanárszakos hallgatók részére (tantárgy felelős, 1996-2008, őszi félévek, heti 1 óra)

Az anyagok dielektromos, mágneses és optikai tulajdonságai c. előadás M.Sc. hallgatók számára (tantárgy felelős, 2009-jelenleg, őszi félévek, heti 2 óra)

Alkalmazott számítógépes szimulációk c. előadás Ph.D. és M.Sc. hallgatók számára, valamint speciális kollégium III.-V. éves vegyész és tanárszakos hallgatók számára (Tóth Gergely egy. docenssel közösen) (tantárgy felelős, 1996-jelenleg, őszi félévek, heti 2 óra)

Molekulák dinamikája, kémiai reaktivitás/Elemi reakciódinamika c. előadás Ph.D és M.Sc., hallgatók számára, valamint speciális kollégium III.-V. éves vegyész és tanárszakos hallgatók számára (tantárgy felelős,1996-jelenleg, tavaszi félévek, heti 2 óra)

Rendszerező kémia c. előadás tanár M.A. szakos hallgatók számára (2010-jelenleg, 4 óra/félév)

Laboratóriumi gyakorlatok

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok kémia B.Sc. hallgatók számára (2007-jelenleg, heti 4 óra)

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok gyógyszerész hallgatók számára c. labor vezetése magyar és angol nyelven (1995-1996, 2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 2x5 óra)

Kémiai számítástechnika laboratóriumi gyakorlatok B.Sc. hallgatók számára (2009-jelenleg, őszi félévek, 8 óra/félév)

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok tanárszakos hallgatók számára c. labor vezetése és koordinálása (tantárgy felelős, 1996-2008, őszi félévek, heti 2x4 óra)

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok vegyész hallgatók számára c. labor vezetése (1998-2007, heti 4 óra)

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok biológus hallgatók számára c. labor vezetése (1996-2005, heti 4 óra)


Számolási gyakorlatok, szemináriumok

Szeminárium a fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódóan gyógyszerész hallgatók számára angol nyelven (2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 1 óra)

Fizikai-kémia 1. számolási gyakorlat II. és III. éves kémia B.Sc. hallgatók számára (2007-jelenleg, őszi félévek, heti 1 óra)

Fizikai-kémia 2. számolási gyakorlat II. és III. éves kémia B.Sc. hallgatók számára (2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 1 óra)

Matematika számolási gyakorlat kémia tanárszakos hallgatók részére (1994/95 tanév I. és II. félév, heti 2 óra)

Termodinamika számolási gyakorlat vegyész hallgatók részére angol nyelven (1994/95 tanév I. félév, heti 2 óra)

Kinetika számolási gyakorlat vegyész hallgatók részére (1994/95 és 1995/96 tanévek II. félév, heti 2 óra)

Speciális laboratóriumi gyakorlatok

Kvantum molekuladinamikai szimulációk (1997/98 tanév II. félév, 2000/01 tanév II. félév, 2003/04 tanév II. félév, heti 8 óra)

Szaknyelvi képzés

Angol szaknyelvi gyakorlat, kémia szakfordítói képzés (2011. tavasz-, 3 féléven keresztül, őszi félévek heti 2 óra, tavaszi félévek heti 6 óra)

Egyéb oktatási feladatok

Kémia B.Sc. záróvizsgák összeállítása, javítása (2010, 2011)

Kémia tanárszakos és vegyész hallgatók felvételiztetése (1997, 1999, 2004)

Részvétel az Ungvári Állami Egyetem államközi egyezmény keretében az ELTE-n tanuló, magyar anyanyelvű, kémia szakos hallgatóinak egy féléves részképzésében: a fizikai-kémia laborgyakorlatok koordinálása, és laborgyakorlatok vezetése (1998/1999 és az 1999/2000 tanévek 2. féléve)

Középiskolás tanulók nemzetközi diákolimpiára való felkészítése (1994, 2005)

A magyar diákolimpiai csapat kísérése a diákolimpiára, a versenyfeladatok ellátása (2006, 2007)

1990-1993 (Department of Chemistry, Hunter College, City University of New York): Alap- és Ph.D. oktatásban tanított tárgyak (átlagosan heti 8 óra)

Introduction to General Chemistry I (laboratóriumi gyakorlat, 1990/91 tanév I. félév, 1991/92 tanév I. félév, 1993/94 tanév I. félév, heti 2x4 óra)

Introduction to General Chemistry II (laboratóriumi gyakorlat, 1992/93 tanév I. félév, heti 2x4 óra)

Introduction to Organic Chemistry (laboratóriumi gyakorlat, 1990/91 tanév II. félév, 1991/92 tanév II. félév, heti 2x5 óra)

Computers in Chemistry (egyetemi hallgatók részére, 1992/93 tanév I. félév, heti 1x4 óra)

Computers in Chemistry (doktori hallgatók részére, 1992/93 tanév II. félév, heti 2x4 óra)


Oktatás idegen nyelven

1994-től (ELTE, Budapest):

Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok gyógyszerész hallgatók számára c. labor vezetése angol nyelven (2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 1x4 óra)

Szeminárium a fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódóan gyógyszerész hallgatók számára angol nyelven (2007-jelenleg, tavaszi félévek, heti 1 óra)

Angol szaknyelvi gyakorlat, kémia szakfordítói képzés (2010/11 tanév II. félév, 2011/12 tanév I. félév, heti 2 óra)

Termodinamika számolási gyakorlat vegyész hallgatók részére angol nyelven (1994/95 tanév I. félév, heti 2 óra)

1990-1993 (Department of Chemistry, Hunter College, City University of New York):

Introduction to General Chemistry I (laboratóriumi gyakorlat, 1990/91 tanév I. félév, 1991/92 tanév I. félév, 1993/94 tanév I. félév, heti 2x4 óra)

Introduction to General Chemistry II (laboratóriumi gyakorlat, 1992/93 tanév I. félév, heti 2x4 óra)

Introduction to Organic Chemistry (laboratóriumi gyakorlat, 1990/91 tanév II. félév, 1991/92 tanév II. félév, heti 2x5 óra)

Computers in Chemistry (egyetemi hallgatók részére, 1992/93 tanév I. félév, heti 1x4 óra)

Computers in Chemistry (doktori hallgatók részére, 1992/93 tanév II. félév, heti 2x4 óra)

Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése

Doktori iskolai tevékenység

ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola törzstag

Részvétel doktori cselekményekben és tevékenységben mint az ELTE Kémia Doktori Iskola Tanácsának tagja, témavezetőként, bírálóként vagy bizottsági tagként

Részvétel BME Oláh György Doktori Iskola tevékenységében bírálóként, bizottsági tagként, bizottsági elnökként

Ph.D. témavezetés

Madarász Ádám: Az elektron hidratációja inhomogén és nem-egyensúlyi környezetekben. 2008.

Mones Letif: Investigation of Complex Systems by Hybrid QM/MM Molecular Dynamics Simulations. (50 %-os témavezetés) 2011.

Szakdolgozat témavezetése

Mináry Péter: Szolvatációs dinamika vizsgálata klasszikus és kvantum molekuladinamikai módszerekkel. 1999.

Harsányi Ilikó: Szolvatációs dinamika vizsgálata klasszikus és kvantum molekuladinamikai módszerekkel. 2002.

Madarász Ádám: Negatívan töltött vízklaszterek vizsgálata molekuladinamikai módszerekkel. 2005.

Németh Zoltán: Vízmolekula disszociációja vízklaszterről: klasszikus molekuladinamikai szimulációk. 2010.

Jelenleg egy végzős B.Sc. hallgató (Ádám Péter) szakdolgozati munkáját irányítom.

Tudományos diákköri munka témavezetése

Mináry Péter: Szolvatációs dinamika vizsgálata klasszikus és kvantum molekuladinamikai módszerekkel. 1998. Dícséret a házi TDK konferencián, OTDK részvétel.

Évfolyamdolgozatok, kémia B.Sc.

Móricz Boglárka: Fullerének és szén nanocsövek. 2010.

Tehetséggondozás

Középiskolás tanulók nemzetközi kémiai diákolimpiára történő felkészítése (1994, 2005)

A magyar kémiai diákolimpiai csapat kísérése a diákolimpiára, a versenyfeladatok ellátása (2006, 2007)

Egyéb

Rendszeres bírálói tevékenység (TDK, szakdolgozati dolgozatok és Ph.D. disszertációk)

Oktatásfejlesztési tevékenység, oktatási segédanyagok készítése

Oktatásfejlesztés

Vegyész angol szakfordítói képzés akkreditációs anyagának kidolgozása (2009)

Részvétel az egységes alapon felépülő biológus-kémiatanár-vegyész közös fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok kidolgozásában, megszervezésében és lebonyolításában, ELTE, Fizikai Kémiai Tanszék (2003-2007)

Az ELTE Kémiai Intézetében elsőként alkottam meg egy laboratóriumi gyakorlathoz kapcsolódó internetes honlapot, mely a kurzus összes információján kívül tartalmazta a mérési leírásokat is. Tudomásom szerint az ország több más egyetemén is referenciaként használták ezt a honlapot. Címe: "Virtuális Fizikai Kémiai Labor". Elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/index.htm (részletes mérésleírások gyűjteménye, a laboratórium szabályai, követelményei, beosztása, stb.) (2000).   

Oktatási segédanyagok készítése

"Fizikai kémia: előadás II. éves kémia tanárszakos hallgatók számára", előadásjegyzet a fizikai kémia előadáshoz kémia tanárszakos hallgatók részére (2004). A jegyzet elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/tanareloadas/index.htm

"Alkalmazott számítógépes szimulációk II. Kvantummechanikai módszerek", előadásjegyzet az azonos című szabadon választható doktori iskolai előadáshoz, speciális kollégiumhoz III.-V. éves vegyész és tanárszakos hallgatók számára (2004). A jegyzet elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/turi/szimulacio.htm

Előkészítő előadás a fizikai-kémiai laborgyakorlatokhoz kémia tanárszakos hallgatók részére, előadásjegyzet (2004). A jegyzet elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/elokeszito.htm

"Molekulák dinamikája, kémiai reaktivitás" c. speciális kollégiumhoz írott jegyzet (2004). A jegyzet elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/turi/dinamika.htm

"Virtuális Fizikai Kémiai Labor" c. laboratóriumi jegyzet (részletes mérésleírások gyűjteménye, a laboratórium szabályai, követelményei, beosztása, stb.) a III. éves kémia tanárszakos hallgatók fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatához (2000). A jegyzet elérhetősége: http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/index.htm

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia gyakorló feladatai:

FEKETE Z, IGAZ S, KOMAROMY A, KOTSCHY A, KOCZAN GY, LENTE G, MAGYARFALVI G, NAGY A, PALINKO I, STIRLING A, TURI L, ZADOR J

Magyarfalvi G (szerk.)

Preparatory problems : 40th International Chemistry Olympiad

Budapest, Magyarország, 2008.07.12-2008.07.21.

ELTE TTK, 2008. 104 p.

Konferenciakiadvány/Nem besorolt jellegű

Feladat- és megoldásgyűjtemény

Kiegészítő mérésleírások a III. éves kémia tanárszakos hallgatók fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatához (1996-1999): pH mérése, gyenge színes sav disszociációállandójának meghatározása spektrofotometriás úton, koncentráció meghatározása fagyáspontcsökkenés mérésével, stb.