Fülszöveg (a borító hátlapján)

    A reakciókinetika a kémiai reakciók sebességével, a reakciók elemi, molekuláris történéseivel és az összetett reakciók mechanizmusával foglalkozik. Ez a könyv bevezet a kémiai kinetika alapfogalmaiba, majd részletesen tárgyalja a reakciókinetikában használt kísérleti módszereket. A hagyományos kísérleti eljárások mellett megismertet a nagyon gyors reakciók tanulmányozására is alkalmas korszerû, elsõsorban lézeres módszerekkel. Bemutatja a bimolekulás reakciók sebességének elméleti számítását az ütközési elmélettel és az átmeneti állapot elmélettel. Tárgyalja az elméleti és gyakorlati szempontból is fontos unimolekulás reakciókat. Az elemi reakciókról a reakciódinamika nyújtja a legrészletesebb ismereteket, így a könyvben röviden bemutatják a reakciódinamika kísérleti és elméleti módszereit is. A gázfázisú reakciók alapos tárgyalása mellett a folyadékfázisban és a fázishatárokon lezajló reakcióknál használható kísérleti módszereket és elméleti meggondolásokat is ismertetik.
    A könyv második fele az összetett reakciókkal és a reakciókinetika alkalmazásaival foglalkozik. Leírja a fotokémiai füstköd, az ózonréteg pusztulása, az enzimreakciók, a szénhidrogének pirolízise, a gyökös polimerizáció, a lángok és robbanások, valamint a lézerek mûködésének kinetikai alapjait. Bemutatja, hogy a negatív visszacsatolás hasonló oszcilláló viselkedésre vezet olyan különbözõ kémiai rendszerekben, mint a szénmonoxid oxidációja platinafelületen, a hideglángok, vagy az oldatfázisban lejátszódó Belouszov-Zsabotyinszkij reakció.
    A tankönyv minden témakör esetén tisztázza az alapfogalmakat, leírja az alapvetõ ismereteket és felsorolja azokat az összefoglaló könyveket, amelyek alapján az olvasó elmélyülhet a témakörben. Minden fejezet tartalmaz rövid olvasmányokat is, amelyek egy-egy témáról érdekes részleteket közölnek. A fejezetvégi feladatok gondolkodásra sarkallnak; számos közülük néhány éve még nyitott kutatási probléma volt.
    Ez a könyv a modern reakciókinetika alapvetõ tankönyve. Minden témakörhöz több cikket ajánl további olvasásra, amelyeknek többsége a könyv megírása elõtt mindössze néhány éve jelent meg. Aki e könyv mellett az ajánlott cikkeket is elolvassa, szinte észrevétlenül jut el a reakciókinetika alapjaitól a legújabb kinetikai szakirodalom átfogó ismeretéig.Vissza...