Fülszöveg (a borító hátlapján)

Keszei Ernő Femtokémia: a pikoszekundumnál rövidebb reakciók kinetikája c. tanulmánya a femtokémia kutatási eredményeit ismerteti. Ez a 80-as évek végén kialakult új tudományág, amely annyira meghatározó jellegű, hogy alig több mint 10 évvel később, 1999-ben Ahmed Zewail, a téma úttörője kémiai Nobel-díjat kapott érte.

A femtokémia nagy újdonsága, hogy mérési módszereivel nyomon lehet követni a kémiai reakciók átmeneti állapotainak 10 -100 fs (1 fs = 10 -15 másodperc) időtartományban lejátszódó kialakulását és elbomlását. Az átmeneti állapotok spektrális vizsgálatából kiderült, hogy rendkívül sokféle módon szakadhatnak fel és képződhetnek újra kémiai kötések a reakciók során.

Keszei Ernő 1989 óta vesz részt a femtokémiai kutatásokban. Ebben a kötetben bemutatja az új tudományág kísérleti alapjait, látványos, érdekes, és potenciális gyakorlati alkalmazást ígérő eredményeit.