Elektrokémiai áramforrások

A tantárgy kódja:  K4.12.3MJ

Mely szakokon oktatják: vegyész, kémiatanár
A tantárgyfelelõs neve: dr. Mika József
A tantárgyfelelõs beosztása: dr. univ., adjunktus
A tantárgy besorolása: speciális kollégium
Heti óraszám: 2 tanóra elmélet
0 tanóra tantermi gyakorlat
0 tanóra laboratórium gyakorlat
A tantárgy összóraszáma: 28 tanóra
A tantárgy félévigénye: 1 félév
A számonkérés módja: szóbeli vizsga
A tantárgy kreditszáma: -
 Elõképzettségi szint:  A fizikai kémia elektrokémia fejezete. Ajánlott az Elektrokémia speciális kollégium.

 A tantárgy célja, célkitûzései:  Az alkalmazott elektrokémia válogatott fejezeteinek áttekintése és összekapcsolása a gyakorlati megvalósítással.

 A tantárgy évközi ellenõrzésmódjai:  

A tantárgy tartalma:  Vizes, nem-vizes, szilárd valamint olvadék-elektrolitos primer és szekunder áramforrások. Fém-gáz tipusú akkumulátorok. Pórusos elektródok szerkezete, hidrodinamikája; tüzelõanyag elemek. Szemelvények az elektrokémiai áramforrások gyártásából. Néhány, jelenleg alkalmazott elektrtokémiai áramforrás bontása, szerkezetének gyakorlati megismerése. A szekunder áramforrások mûködtetése, kezelése.

 Kötelezõ és ajánlott jegyzetek, irodalomjegyzék:

 A tantárgy honlapja az aktuális információkkal:

Vissza a 
tantárgyakhoz