Inzelt György, Dr.

egyetemi tanár

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Természettudományi Kar, Kémiai Tanszékcsoport, Fizikai-Kémiai Tanszék

 

H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, HUNGARY

e-mail: INZELTGY@PARA.CHEM.ELTE.HU

 

Telefon: (36 1) 209 0555 / 1510, 1514

 

Fax: (36 1) 209 0602, 209 0598

 

 

ˇ          Születési hely és idő: Budapest, 1946. november 2.

ˇ          Okleveles vegyész 1970. ELTE

ˇ          Egyetemi doktor 1972. ELTE

ˇ          Kémiai tudományok kandidátusa 1978.

ˇ          Kémiai tudományok doktora 1988.

ˇ          1970-1977. tanársegéd, ELTE TTK Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék

ˇ          1982-1983. posztdoktor, University of Tennessee, Knoxville, USA

ˇ          1983-1990. docens, ELTE TTK Fizikai-Kémiai Tanszék

ˇ          1990- egyetemi tanár, ELTE

ˇ          1994-1998. tudományos és oktatási rektorhelyettes, ELTE

ˇ          1999- ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport vezetője

ˇ          2000- ELTE Kémia Doktori Iskola vezetője, 1993-1998. alprogramvezető, 1998-2000. programvezető

ˇ          1993- ELTE TTK Doktori Tanács tagja

ˇ          1995-1998. ELTE Doktori Tanács vezetője

ˇ          1994-1998. ELTE Habilitációs Bizottság vezetője

ˇ          1994-1998. Az Országos Doktori és Habilitációs Tanács tagja, 1997- az ODHT Etikai Bizottság tagja

ˇ          1993- MTA Elektrokémiai Munkabizottság elnöke

ˇ          1991- MTA Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság tagja

ˇ          1996-2002. MTA Analitikai Kémiai Bizottság tagja

ˇ          1987- Az International Society of Electrochemistry (ISE) tagja, 1997- a 2. Division co-chairperson, nemzeti titkár 1993-1998.

ˇ          2000- IUPAC Fellow, Member of Advisory Subcommittee of Div. 1, 1991-2000. nemzeti képviselő Electrochemistry Commission (I/3)

ˇ          1992- FECS WPEC, nemzeti titkár

ˇ          1992-2002 Magyar Kémiai Folyóirat, szerkesztőbizottság tagja

ˇ          1996-2002 Electrochimica Acta (Pergamon), szerkesztőbizottság tagja

ˇ          1997- J. Solid State Electrochemistry (Springer) szerkesztőbizottság tagja

ˇ          1998- Electrochemistry Communications (Elsevier) szerkesztőbizottság tagja

 

 

 

Kutatási terület:

 

ˇ          1970-1975 folyadékok szerkezete, elektrolitok, polielektrolit oldatok és gélek, transzportfolyamatok

ˇ          1975- elektroszorpció, elektroanalízis, szerves elektrokémia

ˇ          1979- módosított elektródok, polimerfilm-elektródok, elektrokémiai oszcillációk

 

 

Oktatás:

 

ˇ          Fizikai- kémia: előadás és laboratóriumi gyakorlat

ˇ          Elektrokémia: előadás és laboratóriumi gyakorlat

ˇ          Ph. D. program: elektrokémia

 

 

Kitüntetések:

 

ˇ          ELTE TTK Tudományos Díj 1991.

ˇ          Pro Universitate, ELTE, 1997.

ˇ          Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997-2000.

ˇ          Doctor Honoris Causa, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia, 2000.

 

 

Egyéb tevékenységek:

 

ˇ          1997. BEAC elnökségi tag

ˇ          2000- Tajima Prize Committee tag

ˇ          1992-2000. Polányi Mihály-díj Kuratórium tag

ˇ          1997-2000. MKM (OM) Felsőoktatási Szakmai Díjak Kuratórium, tag

 

 

Publikációk

 

 

Hivatkozások