SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

 

Személyes információ

Név: Túri László

Tudományos fokozat: D.Sc. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2007.

C.Sc. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1994.

Ph.D. City University of New York, New York City, USA, 1994.

 

Tanulmányok

1990-1994: City University of New York, New York City, USA (Ph.D fizikai kémiából 1994-ben)

1985-1990: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, vegyész szak, Budapest (vegyész diploma 1990)

 

Munkahelyek, beosztás

2014-(jelenleg): Tanszékvezető egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai Tanszék

2012-(jelenleg): Egyetemi tanár; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai Tanszék

2007: habilitáció, kémiai tudományok, Eötvös Loránd Tudományegyetem

2001-2012: Egyetemi docens; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai Tanszék

1994-2001: Tudományos segédmunkatárs, majd egyetemi adjunktus; ELTE, Fizikai Kémiai Tanszék

1990-1994: Graduate Assistant, Hunter College, CUNY, New York

 

Oktatói munka

1994- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Kémiai Tanszék

Oktatási terhelés: átlag heti 12-15 óra kontaktóra

Alap- és doktori iskolai oktatás: főkollégiumok, doktori iskolai előadások, laboratóriumi gyakorlatok, számolási gyakorlatok, szaklaboratóriumi gyakorlatok, speciális kollégiumok vezetése

Oktatásfejlesztés: oktatási segédanyagok, internetes jegyzetek írása, akkreditációs anyagok kidolgozása

Utánpótlás nevelés: TDK dolgozat, szakdolgozati munkák, Ph.D. disszertációk témavezetése

Egyéb: rendszeres bírálói tevékenység (TDK, szakdolgozati dolgozatok és Ph.D. disszertációk)

 

Főbb kutatási területek

2000-jelenleg: Kevert klasszikus-kvantumos molekuladinamikai szimulációk metodikai problémáinak vizsgálata.

1994-jelenleg: Szolvatált elektron dinamikájának vizsgálata számítógépes szimuláció segítségével.

1994-2000: Hidrogénkötéses folyadékok szerkezetének és dinamikájának tanulmányozása folyadékszimulációs módszerekkel.

1989-1996: Hidrogén kötés irányította kristályosodás vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel. Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel.

 

Nemzetközi kooperációk

1995- jelenleg: 

Peter J. Rossky  (University of Texas at Austin, Austin, USA)

Daniel Borgis (Université d’Evry, Evry, és Pôle de Chimie Théorique, UMR-CNRS PASTEUR, Ecole Normale Supérieure, Párizs, Franciaország)

1990-1996:

Joseph J. Dannenberg (Hunter College, City University of New York, New York, USA)

 

Publikációk

Tudományosan referált folyóiratokban megjelent publikációk száma: 48

Összesített impact faktor: 257

Egy publikációra jutó impakt faktor: kb. 5,3

Az eddigi publikációkra kapott független hivatkozások száma: 1499

Hirsch-index: 27

Tudományos konferenciákon tartott előadások száma: 16

Tudományos konferenciákon bemutatott poszterek száma: 19

Tudományos intézetekben tartott szakmai előadások száma: 22

 

Hivatkozások eloszlása a teljes életmű során (összes hivatkozás alapján):

 

 

http://www.researcherid.com/CitationDistribution.action?key=187760&listId=LIST1&a=1430698453511

Elnyert kutatási pályázatok

2012: OTKA (2013-2016 évekre: 25652 eFt)

2010: OTKA (támogatás nemzetközi együttműködésre, 2010-2012 évekre: 3000 eFt)

2008: OTKA (2009-2012 évekre: 14787 eFt)

2006: OTKA (támogatás nemzetközi együttműködésre, 2007-2008 évekre: 3748 eFt)

2005: OTKA (2005-2008 évekre: 8500 eFt)

2001: FKFP kutatási pályázata (2001-2003 évekre: 5000 eFt)

2000: Ifjúsági OTKA (2000-2003 évekre: 3300 eFt)

1997: OTKA Világbanki Hitelből finanszírozott támogatás műszervásárlásra (7000 USD)

1996: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért kutatási pályázata (500 eFt kutatási támogatás)

1995: Ifjúsági OTKA (1996-99 évekre: 1500 eFt)

1994: OTKA Világbanki Hitelből finanszírozott támogatás külföldi tanulmányútra (6000 USD)

1994: Magyary Zoltán Ösztöndíj, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, (300 eFt kutatási támogatás)

 
Külfüldi tanulmányutak

Meghívott professzor: 5 alkalommal

2012: Ecole Normale Supérieur, Párizs, Franciaország (1 hónap)

2007: Université d’Evry, Evry, Franciaország (1 hónap)

2005: Université d’Evry, Evry, Franciaország (1 hónap)

2002: Université d’Evry, Evry, Franciaország (1 hónap a 3 hónapos látogatásból)

2000: Université d’Evry, Evry, Franciaország (1 hónap a 3 hónapos látogatásból)

 

Egyéb külföldi utak

2003: University of Texas at Austin, Austin, Egyesült Államok  (7 hónap)

1998: Université Pierre et Marie Curie, Párizs, Franciaország (2 és fél hónap)

1998: University of Texas at Austin, Austin, Egyesült Államok  (1 hónap)

1995: University of Texas at Austin, Austin, Egyesült Államok  (3 és fél hónap)

1990-1994: City University of New York, Egyesült Államok

 

Díjak, ösztöndíjak, tudományos elismerések

2006: Öveges József Ösztöndíj, NKTH, Budapest

2003: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

2003: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium, Budapest

2000: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium, Budapest

1999: Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest

1994: Magyary Zoltán Ösztöndíj, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest

1993: Mina Rees Award in Mathematics and Sciences, Hunter College, CUNY. Díj a legjobb végzős Ph.D hallgatónak természettudományokban.

1993: Mina Rees Dissertation Year Fellowship Award, Graduate School and University Center, CUNY. Díj a legígéretesebb doktori disszertációért.

1992: Belle Zeller Award, Graduate School and University Center, CUNY. Díj a legjobb Ph.D hallgatónak természettudományokban.

1991: Helen Schectman Award, Department of Chemistry, Hunter College, CUNY. Díj a Kémiai Tanszék legjobb első éves Ph.D hallgatójának.

1989: Népköztársasági ösztöndíj, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

Egyéb ösztöndíjak

1999: Baxendale Bursary (Young Scientists’Award), 21st Miller Conference on Radiation Chemistry, 1999.

1997: Peregrinatio Ösztöndíj, Peregrinatio II (ELTE) Alapítvány, ELTE

1997: Baxendale Bursary (Young Scientists’Award), 20th Miller Conference on Radiation Chemistry, 1997.

1993: Graduate Fellowship, Gordon Conferences on Physical-Organic Chemistry, Plymouth, New Hampshire, USA

 

Egyéb tudományos elismerés

1994- referens a Journal of American Chemical Society c. folyóiratnál

1997- referens a Journal of Physical Chemistry c. folyóiratnál

1999- referens a Journal of Computational Chemistry c. folyóiratnál

1999- referens a Computers and Chemistry c. folyóiratnál

2000- referens a Journal of Chemical Physics c. folyóiratnál

 

Szakmai közélet        

Nemzetközi konferencia szervezése, szakmai szervezetekben részvétel

MTA köztestületi tagság, munkabizottsági tagság

ELTE kari, intézeti tanácsaiban, oktatási, tudományos bizottságaiban tagság

Részvétel az OTKA Kémia zsűri munkájában

Rendszeres bírálói tevékenység pályázatok (OTKA, NKTH) elbírálásában

 

Nyelvismeret: angol (felsőfok), orosz (középfok)