Change to English(Váltás angolra)

Riedel Miklós 
docens

Photo

Cím:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest                                                        Fizikai Kémiai Tanszék
                                                        1518 Budapest 112, Pf. 32.
                                                        telefon: (36-1) 209-0555
                                                        fax: (36-1) 209-0602
                                                        e-mail:riedel@ludens.elte.hu
Személyes adatok

1939-ben született Budapesten. 1962-ben az ELTE-n kémia-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, 1963 óta az ELTE Fizikai Kémia Tanszékén dolgozik. 1968-ban doktorált ("Volfram termikus ionemissziója"), 1979-ben kandidátusi fokozatot szerzett ("Tömény ötvözetek szekunder ionemissziója"). Felesége Hobinka Ildikó vezető kémiatanár, gyermekei Rita (21), Miklós (19). Hobbi: sí, vitorlázás, könyvek, fotó, régiségek, Kalapmúzeum

Tudományos kutatás

Tudományos kutatási területek

szekunder ion tömegspektromertia (SIMS), energiaeloszlás, kvantifikálás
környezeti kémia, vizsgálatok gyorsteszekkel
kémiaoktatás (oktatófilm, számítógép, multimédia, internet)
környezetvédelem az oktatásban

Korábbi tudományos tevékenység

szervetlen és fizikai kémiai tömegspektrometria

termikus ionemisszió kinetikája
diffúzió és rekrisztallizáció szilárd testekben
magas hőmérsékletű felületi reakciók mechanizmusa
tömény ötvözetek szekunder ionemissziójának
amorf ötvözetek szekunder ionemissziója
mikroanalitikai standardminták kifejlesztése
Fontosabb külföldi vendégkutatói tartózkodások
Boris Kidric Intézet, Vinca, Jugoszlávia, (Prof. B. Perovic* 1973-1975
Humboldt Egyetem, Berlin, Németország, 1982 óta rendszeresen
Seibersdorfi Kutatóintézet, Ausztria, 1980 óta több alkalommal
továbbá: Münsteri Egyetem, Kaiserslauterni Egyetem, Drezdai Egyetem

Publikációk

több mint 90 közlemény, ebből
35 referált folyóiratban, könyvben
50 előadás magyar és nemzetközi konferenciákon
25 könyv, egyetemi jegyzet, tankönyv
35 népszerűsítő cikk, oktató- és népszerűsítő film
KATION internet folyóirat kémiatanároknak

Oktatás

Oktatási tevékenység

fizikai kémia előadások kémia tanárszakos hallgatóknak
laboratóriumi gyakorlatok, számítógépes fizikai kémia oktatás (feladatmegoldások, szimulációk, on-line mérések)
speciális kollégiumok (tömegspektrometria, felületanalitika, mennyiségek és mértékegységek).
tanártovábbképzési előadások: energiaforrások, termodinamika, mértékegységek a kémiában, savas eső, számítógépes kémiaoktatás

Oktatásszervezés

tanártovábbképzési tanfolyamok megszervezése (anyagszerkezet, termodinamika, számítógép a kémiaoktatásban, környezetvédelem).
kémiatanári kiegészítő egyetemi képzés.
diákversenyek, diákolimpiák: Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, Grand Prix Chimique
Oktatási anyagok
Kozmetikumok kémiája
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek a kémiában

Kémiai kalandozás képtárakban

Diplomamunkák, IAESTE vendéghallagtók

30 diplomamunka, szakdolgozat témavezetője

Kidolgozható témák: számítógépes kémiaoktatás, multimédia, távmérés, on line kiértékelés, amorf fémek a SIMS-ben, alkálifém migráció katódokban, savas eső, környezetvédelmi kémiai vizsgálatok, gyorstesztek, exotikus folyadékok, a Duna kémiai indexe, hulladékmentes kémiaoktatás.

Kapcsolatok

Fontosabb nemzetközi együttműködések

Humboldt Egyetem Fizikai Intézet (H. Düsterhöft)- szekunder ion tömegspektrometria
Seibersdorfi Kutatóintézet (F.G. Rüdenauer) - szekunder ion tömegspektrometria
Chemisches Institut Dr Flad, - kémiaoktatás, UNESCO projektek

Körelemzések

Cross Calibration Experiment (CCE) 10 európai SIMS laboratórium (1985-1990)
Savas Eső Mérése Iskolákban (SEMI) 80 magyrországi iskola (1990-1995)
Standardbase Leonardo Project (2001-2004)

Tudományos szervezeti tagság

IUPAC magyar nemzeti képviselő
IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottság
MKE Tömegspektrometriai Társaság
MTA Környezeti Kémia Munkabizottság

Nemzetközi konferenciák szervezése

3rd Int Conf. on Secondary Ion Mass Specrtometry SIMS III 1981, Budapest
13th Int. Mass Spectrometry Conference, 1994, Budapest
1st European Conference in Chemical Education, 1998, Budapest