Oktatási tevékenység

(Az aktuális félév információit ld. a hallgatói infóknál)

Kötelezõ kurzusok

Kémia BSc hallgatóknak

Fizikai Kémia előadás és számolási gyakorlat (Keszei Ernő)
Fizikai Kémia előadás és számolási gyakorlat (Túri László)

Vegyész és egyszakos kémiatanár hallgatóknak

Fizikai kémiai elõadás 3. félév 5 óra/hét, 4. félév 4 óra/hét
Fizikai kémiai elõadás (angol) 3. félév 5 óra/hét
Elektrokémia elõadás 8. félév 3 óra/hét
Elméleti kémia elõadás (Császár Attila, Szalay Péter)
Reakciókinetika elõadás 8. félév 3 óra/hét
Statisztikus termodinamika elõadás 8. félév 3 óra/hét
Fizikai kémiai labor gyakorlat 4. félév 5 óra/hét, 5. félév 4 óra/hét
Haladó fizikai kémiai labor gyakorlat 7. félév 8 óra/hét
Speciális fizikai kémiai labor gyakorlat 7. félév 8 óra/hét
    (koordinátor: Turányi Tamás, egy. docens)
Fizikai kémiai szaklaboratórium két félév 20 óra/hét

Kétszakos kémiatanár hallgatóknak

Matematika elõkészítõ 1. félév 4 óra/hét 2. félév 2 óra/hét
Fizikai kémiai labor gyakorlat 5. félév 6 óra/hét
Fizikai kémiai szaklaboratórium egy félév 15 óra/hét

Biológus hallgatóknak

Fizikai kémiai elõadás 3. félév 4 óra/hét
Fizikai kémiai labor gyakorlat 4. félév 2 óra/hét

Geológus hallgatóknak

Fizikai kémiai elõadás 3. félév 4 óra/hét

Gyógyszerész hallgatóknak (a SOTE Gyógyszerész Kara hallgatóinak)

Fizikai kémiai elõadás (angolul is) 3. félév 4 óra/hét
Fizikai kémiai labor gyakorlat (angolul is) 4. félév 5 óra/hét

Mérnök-fizikus hallgatóknak ( a Miskolci Egyetem és az ELTE közös hallgatóinak)

Fizikai kémiai elõadás és gyakorlat 2. félév 4 óra/hét
Elektrokémia és korrózió elõadás 7. félév 2 óra/hét
Elektrokémiai labor gyakorlat 8. félév 2 óra/hét

Informatikus vegyész hallgatóknak

Numerikus matematika (Császár Attila, Tóth Gergely)
Számitógépes kémia (Császár Attila)

Környezettan szakos hallgatóknak

Bevezetés a kémiába (általános és fizikai kémia) előadás 2. félév 3 óra/hét
Bevezetés a kémiába (általános és fizikai kémia) laborgyakorlat 2. félév 2 óra/hét

Fizikus hallgatóknak

Fizikai kémiai elõadás 2. félév 2 óra/hét

Kiegészítõ képzés (nem kémia szakos) tanároknak

Fizikai kémiai elõadás egy félév 20 óra/félév
Fizikai kémiai labor gyakorlat egy félév 25 óra/félév
Fizikai kémiai szaklaboratórium egy félév 15 óra/hét

Posztgraduális és speciális elõadások

Izzólámpák fizikai kémiája
A tömegspetrometria alkalmazása a fizikai kémiában
Tömegspetrométerek működése
A kémia fizika elméleti alapjai
Anyagok és határfelületek elektromos tulajdonságai
Internet és mulimédia a kémiaoktatásban
Komputációs statisztikus mechanika
Körny. anal. és techn. labor gyak.
Termodinamikai függvények számítása molekuláris adatokból
Izotópeffektusok és alkalmazásaik
Kemometria
Fémek korróziójának vizsgálata elektrokémiai módszerekkel
Felületvizsgálati módszerek
Az Origin® szoftver használata és programozása
Bevezetés a statisztikába
Alkalmazott statisztika
Fémek elektrokémiája és korróziója
Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok haladóknak
Elektrokémia haladóknak
Alkalmazott elektrokémia (korrózió)
Fizikai-kémiai laboratóriumi mérések elméleti háttere
Bevezetés az elemi reakciók kinetikájának elméletébe
Elektrokémiai áramforrások
Pásztázó alagút mikroszkópia
Fraktálok a fizikai kémiában
Molekulák dinamikája és kémiai reaktivitás
Ionszolvatáció
Matematikai módszerek a reakciókinetikában
Statisztikus mechanika a kémiában
1.félév: Egyensúly, transzport és reakciók
2.félév: Ingadozások és kinetika
A kettõsréteg szerkezete és az elektródfolyamatok kinetikája
Számítógép-orientált méréstechnika
Sokváltozós statisztikai módszerek
Fotokémia
A lángok kémiája és fizikája
Kémiai kommunikáció
Perkoláció a fizikai kémiában
Statisztikus termodinamika
Új törekvések és módszerek az elektrokémiában
Hidrofób kölcsönhatások
Elemi fizikai számítások
Mennyiségek és mértékegységek a kémiában
Elektródfolyamatok és elektródszerkezetek

Egyéb oktatási tevékenységek

Kémiatanár továbbképzés
Kémia nulladik évfolyam
Humán ökológus képzés


Vissza a tanszék fõoldalára