Hallgatóinknak szóló információk

(Az egyes kurzusok hivatalos információit ld. az oktatási infóknál)

Évfolyamdolgozati témák

Kurzusok

Vizsgaidõpontok, tételsorok

Diplomamunka témák

Új záróvizsga bizottság és témák

Egyéb

Kurzusok

Felvehetõ fizkém előadások vegyészeknek, 2006/2007. 1. félév
Vegyész fizkém előadás (angol) 1. félév
Vegyész fizkém előadás 2. félév
Fizikai Kémia előadás és számolási gyakorlat kémia BSc hallgatóknak (Keszei Ernő)
Fizikai Kémia előadás és számolási gyakorlat kémia BSc hallgatóknak (Túri László)
Reakciókinetika IV. éveseknek és doktoranduszoknak
Alkalmazott statisztika speciális kollégium
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat vegyészeknek
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat kémia tanároknak

Vizsgaidõpontok, tételsorok

VEGYÉSZ szigorlat
VEGYÉSZ szigorlati tételek
II. éves vegyészek vizsgái
II. éves vegyészek vizsgatételei

Egyéb

Kémiai informatika szakirányú képzés vegyészeknek
ARCHÍV 1998: vegyész fizkém elõadás 1. félév (angol)
Vegyészopera: történet, szöveg, hangfelvétel
Jó tanácsok szakmai önéletrajz írásához
Vissza a tanszék főoldalára