Belépés

A regisztrációról

Oktatás

Könyveink

 
 
M.J. Pilling - P.W. Seakins: Reakciókinetika
Fordította: Keszei Ernõ és Turányi Tamás

 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
ISBN 963 18 8247 0, raktári szám: 42512

A könyv összes ábrája megnézhetõ és letölthetõ.
A könyv 3. fejezete (MS Word 7.0, 1.7 MB):
    Bevezetés a bimolekulás reakciók elméletébevalamint az F2 függelék (MS Word 7.0, 109 kB):
    A reakciórend és a sebességi együttható
     meghatározása nemlineáris paraméterbecsléssel ugyancsak letölthetõ. 

Recenziók                   English interface

Fülszöveg

Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába

Nemzeti Tankönyvkiadó , Budapest, 1997
ISBN 963 18 8350 7 


Inzelt György: Az elektrokémia korszerû elmélete és módszerei I-II.

Nemzeti Tankönyvkiadó , Budapest, 1999
ISBN 963 18 9100 3 

Keszei Ernõ: Femtokémia: a pikoszekundumnál rövidebb reakciók kinetikája

A kémia újabb eredményei, 86. kötet
Szerkesztõ: Csákvári Béla

Akadémiai Kiadó , Budapest, 1999
ISBN 963 05 7721 6 

FÜLSZÖVEG